Nova construcció de un Grup Escolar a Nissan Lez Enserune.França