Nova adjudicació a la zona de Montpellier. Residència les Pumes.