Avís Legal

El present text recull, d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic (LSSICE), les condicions generals d'ús d'aquest lloc web (http://www.arcadipla.com), d'ara en endavant 'el lloc web', el qual pertany a ARCADI PLA S.A. empresa constructora, amb domicili al carrer Manel Quer nº9, 17002 de Girona, amb CIF nº A17022344 i inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 154, llibre 83 de la secció 3ª de societats foli 158 i fulla nº1501 inscripció 1ª i que per a qualsevol consulta que es volguès fer s'hauria de posar en contacte per telèfon al +34 972.20.25.47, per fax al +34 972.22.07.93 o per correu electrònic a arcadipla@arcadipla.com.

L'àccés i/o ús del lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta les condicions generals d'ús .

I. Propietat Intel·lectual

ARCADI PLA S.A. creadora del lloc web és propietària de tots els drets de Propietat Intel·lectual del propi lloc web així com de tot el material contingut en ell com poden ser marques, logotips, diseny, estructura, imatges, texts, codi font o bases de dades. En base als artícles 8 i 32.1, segon parràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual queda prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o parcialitat dels continguts del lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense la autorització d'ARCADI PLA S.A. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat d'ARCADI PLA S.A. l'USUARI haurà d'abstenir de suprimir, alterar o manipular qualsevol imatge, text o qualsevol contingut relacionat amb el lloc web o qualsevol sistema de seguretat que estiguès instal·lat.

II. Protecció de Dades

ARCADI PLA S.A. compleix amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’USUARI. ARCADI PLA S.A. compleix amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’USUARI. Així, ARCADI PLA S.A. es farà responsable de la seguretat i la confidencialitat del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels USUARIS en el lloc web mitjançant formularis, garantint també no recaptar més informació de la necessària. El recull de dades de caràcter personal té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis cap a l’USUARI, aquest tindrà dret d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint-se per escrit a arcadipla.com acompanyant la fotocopia del DNI.

Cookies


El lloc web fa servir ‘cookies’ per oferir un correcte funcionament i visualització a l’USUARI. Aquestes tenen carácter temporal i desapareixen en finalitzar la sessió de l’USUARI, en cap cas es fan servir per recollir información de carácter temporal.

III. Responsabilitats i ús del lloc web

ARCADI PLA S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web, transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

En cas de que al lloc web es presentessin enllaços cap a altres llocs webs, ARCADI PLA S.A. no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs webs i els seus continguts. En cap cas ARCADI PLA S.A. assumirà cap responsabilitat ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços. Igualment, la inclusió de enllaços a altres llocs webs no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

ARCADI PLA S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferits sense necessitat d’un avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

L’USUARI té prohibida la pràctica de qualsevol activitat la qual posi en perill el correcte funcionament del lloc web i/o els serveis informàtics de l’empresa, com poden ser virus, software maliciós i en definitiva qualsevol software o element que d’alguna manera puguin ser perjudicials pel correcte funcionament del sistema.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del lloc web i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte sobre el lloc web. Serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita quan sigui sol•licitada mitjançant formularis web o altres sistemes de recaptació d’informació personal. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis del lloc web.